RSS
Dzisiaj jest:

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu


Mamy nadzieję, że informacje tu zawarte pozwolą Państwu przybliżyć działalność Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Na naszych stronach znajdziecie Państwo informacje o organizowanych przez nas wydarzeń kulturalnych, zrealizowanych projektach i organizowanych przez nas warsztatach. Przeczytacie również kilka ważnych informacji o zespołach, które działają w Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu  oraz zobaczycie zdjęcia z naszych imprez. W dziale „o nas” przedstawimy się Państwu z imienia i nazwiska.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności

Zaproszenie na Festiwal Cedynia na okrągło 17 października 2015r.

12.10.2015

Festiwal „Ce-dynia na okrągło” to pierwsza z cyklicznych imprez prezentujących lokalne produkty naszego regionu i podsumowanie konkursu na dynię z Cedyni. W maju tego roku, mieszkańcy posadzili nasiona dyni z ubiegłorocznych zbiorów, by stworzyć swój własny produkt regionalny. Będziemy świadkami tworzenia się "nowej tradycji".

Zaproszenie na Festiwal Cedynia na okrągło 17 października 2015r.

Podczas festiwalu będziemy prezentować kuchnię ekologiczną, regionalną, ze zdrową żywnością. Poznamy też tajniki kuchni zachodniopomorskiej, na podstawie której stworzymy wspólnie własną książkę kucharską. W tym roku gotujemy z mistrzem kuchni panem Grzegorzem Russakiem - dr nauk rolniczych i autorem programu telewizyjnego "Smaki Polskie", niezależnym ekspertem kulinarnym, prezesem Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, propagatorem i autorytetem kuchni myśliwskiej i staropolskiej, a przy tym wyśmienitym gawędziarzem. Na cedyńskim rynku odbędzie się uczta dla miłośników dziczyzny połączonej z dynią. Na uczestników będą czekać stoiska z regionalnymi produktami, przetworami, rzemiosłem artystycznym. Odbędą się również warsztaty ceramiki, mozaiki. Na cedyńskim rynku do wspólnej zabawy zaprosi „Cyrk na kółkach”. Nie zabraknie również zabaw i gier dla dzieci i młodzieży. Festiwal będzie także okazja do prezentacji amatorskich zespołów muzycznych.
 
Wyczekiwanym punktem Festiwalu będą konkursy na największą dynię, najdziwniejszą dynię oraz oryginalną potrawę z dyni. Nagrodzimy także pomysły związane z wykorzystaniem dyni jako motywu w sztuce: rysunek, malarstwo, fotografia, jesienne dekoracje dla domu i stołu.

W Muzeum Regionalnym odbędą się spotkania i wykłady o zdrowej żywności i zdrowym stylu życia, oraz na temat przedsiębiorczości organizacji pozarządowych. Spotkamy się także z autorem pomnika Orła na Górze Czcibora, laureatem nagrody Pro Arte 2015 – Stanisławem Biżkiem. Koncert poezji śpiewanej Ryszarda Leoszewskiego przeniesie nas w magiczny klimat cedyńskiej jesieni.
 
Program wydarzenia adresowany jest do mieszkańców regionu, jak i naszych sąsiadów z partnerskich gmin w Niemczech. Festiwal ma na celu promocję atrakcji turystycznych i produktów regionalnych województwa zachodniopomorskiego.

Program

11:00 – uroczyste otwarcie festiwalu
11:00–18:00 – prezentacja stoisk z produktami regionalnymi i rzemiosłem artystycznym
11:00–18:00 warsztaty:
Europa bliska nam - Spotkanie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Szczecinie dla najmłodszych, młodszych i całkiem dużych o Unii Europejskiej
Okrągłe lalki – Hanka Billert
Ceramika – Kornelia Tumanowicz
Cedynia w mozaice – Arkadiusz Nowak i jego goście
11:30–14:00 – występy artystyczne na scenie plenerowej: Złota Jesień, Biesiada Warnicka, Nastroje, Kalimera,  
12:00–15:00 – konkurs na dynię z Cedyni – prezentacje i praca komisji konkursowej
12:00–15:00 - Cyrk na kółkach, Akademia Cyrkowa Pawła Królika
13:30–15:00 –  pokaz sztuki kulinarnej – Grzegorz Russak, degustacja potrawy mistrza
15.00 – ogłoszenie wyników konkursów na dynię z Cedyni
16.00 – koncert Ryszarda Leoszewskiego z zespołem Sklep z Ptasimi Piórami „Wiem jak nie jest” na okrągło

Wydarzenia towarzyszące:
12.00-  Promocyjna wizyta na szlaku pieszym w rezerwacie przyrody ,,Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego"

Muzeum Regionalne

12:00-13:00 spotkanie z prof. Zbigniewem Kruszewskim, prowadzenie: Andrzej Kotula i Robert Ryss
13:00–13:45  O odpowiedzialności za krajobraz czasoprzestrzeni  - spotkanie ze szczecińskim artystą- rzeźbiarzem Stanisławem Biżkiem 
14:00–15:00 3 sektor –o stowarzyszeniach, prowadzenie: Adam Osenkowski
15:20–16:00 Samorządne kobiety dyskusja – prowadzenie: Antoni Sobolewski

LUDZIE FESTIWALU

ZAPROSZENIE

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

Zapytanie ofertowe 19/2015

07.10.2015

                                                    Zapytanie ofertowe 19/2015

 

Dot. wykonywania dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru wojewódzkiego  konserwatora zabytków                                

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu,

74-520 Cedynia, Plac Wolności 4, NIP 858-628-359

 

2. Nazwa zadania miejsce i wykonanie zlecenia:

Przedmiotem oferty jest wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego wraz projektem iluminacji dla obiektu zabytkowego - wieży widokowej wraz z otoczeniem zlokalizowanym w Cedyni.

Obiekt został wpisany w księdze rejestru WKZ: pod numerem A-239 [decyzja z dnia 07.12.2005r]. Adres zabytku: 74-540 Cedynia, ul. Kościuszki, nieruchomość w księdze wieczystej nosi numer SZ1Y/00054173/2.

 

Rodzaj zadania (określony w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, ze zmianami) - wykonanie dokumentacji konserwatorskiej  oraz projektu budowlanego- (art.77pkt 3).

 

Zlecenie obejmuje:

 

1. Wykonanie kwerendy historycznej obiektu,

2. wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej obiektu,

3.  wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej obiektu w porozumieniu ze zleceniodawcą:

- część opisowa zawierająca: stronę tytułową, spis treści, podstawę opracowania, projekt planu zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w fazie koncepcji programowo-przestrzennej,

- część graficzną zawierającą: projekt planu zagospodarowania terenu,

- rzuty poszczególnych kondygnacji,

- niezbędne przekroje,

- wizualizację komputerową: nie mniej niż 10 zdjęć,

4. wykonanie projektu budowlanego obiektu wraz z zagospodarowaniem  otoczenia na cele wystawiennicze i rekreacyjne oraz projektu iluminacji całego założenia, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

 

 

 

Oferent planując harmonogram prac powinien uwzględnić następujące elementy:

- przedstawienie kalkulacji cenowej i zakresu planowanych zadań objętych ofertą do oceny przez Zamawiającego – 19.10.2015r.  

- wykonanie usługi do – 27.11.2015r.  

- ostateczny odbiór zamówienia – 27.11.2015r.

 

 

4. Umowa i termin płatności:

Umowa zostanie podpisana z Gminą Cedynia , płatność nastąpi 14 dni po dostarczeniu poprawnie wystawionej faktury VAT na adres Gmina Cedynia, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, NIP 858-17-26-345 

 

5. Sposób oceny ofert:
 

1.Najkorzystniejsza oferta, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryterium: cena brutto za całość usługi, kwalifikacje, referencje i doświadczenie w wykonywaniu opracowań dokumentacji obiektów nieruchomych wpisanych do Państwowego Rejestru Zabytków

2. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

3. Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa.

 

6. Czas i miejsce złożenia oferty:

 

Ofertę należy przesłać  do 19.10.2015 r.  na adres:

 

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Plac Wolności 4

74-520 Cedynia

sekretariat@ckcedynia.pl

 

Wycieczka na Polsko-Niemieckie Targi Edukacyjne

06.10.2015

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych e.V.Bad Freienwalde oraz Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu  zapraszam młodzież gimnazjalną oraz licealną do udziału w wycieczce na Polsko-Niemieckie Targi Edukacyjne oraz do Skansenu w Altranft/Niemcy. Tematyka podróży: „Kształcenie zawodowe po obu stronach Odry” oraz „Szlakiem wspólnej historii pogranicza” - Łęgi Odrzańskie (Oderbruch) – ich osuszanie i  kolonizacja.

www.freilichtmuseum-altranft.de, www.vfbq.de

Udział w podróży jest bezpłatny . Szczegóły w załączniku. Serdecznie zapraszamy !

Program wycieczki

Wycieczka do Skansenu w Altranft.

25.09.2015

W niedzielę 20 września Cedyński Ośrodek Kultury i Spotru zorganizował wycieczkę do Skansenu w Altranft.
zdjęcia autorstwa R.Mizgiera

GALERIA

Zaproszenie na spotkanie w celu uzgodnienia wspólnego kalendarium wydarzeń 2016

23.09.2015

W związku z przygotowaniem przyszłorocznego programu działalności Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, w tym obchodów rocznic i świąt państwowych oraz ustaleniem wspólnego kalendarza imprez organizowanych przez Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu  we współpracy ze Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Cedynia i w Powiecie Gryfińskim, zapraszamy serdecznie Sołtysów, Rady Sołeckie z terenu Gminy Cedynia oraz przedstawicieli  Stowarzyszeń, na spotkanie, które odbędzie się w środę 7 października 2015r. o godz. 18..00 w świetlicy wiejskiej w Bielinku.

Program:
- ustalenie wspólnego Kalendarium wydarzeń na rok 2016,
- wypracowanie platformy wymiany informacji pomiędzy sołectwami, Kołami Gospodyń Wiejskich, Cedyńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu a odbiorcami oferty kulturalnej,
- podziękowanie za współpracę w ramach dotychczas zrealizowanych wydarzeń,
- zaproszenie do współpracy przy organizacji Festiwalu „Cedynia na okrągło” –  17 października 2015r. oraz Dni Cedyni i Dożynek Gminnych – 2016r.
- informacja na temat możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programów pomocowych.

Prosimy o wcześniejsze poinformowanie o Państwa obecności na spotkaniu, pod numerem telefonu Biura Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu : 91 414 41 31 
Serdecznie zapraszamy!

Sprzątanie Świata

23.09.2015

19 września 2015 roku ruszyła tegoroczna, 22. edycja akcji Sprzątania Świata, która  w tym roku nosi nazwę „Wyprawa-poprawa”.

Również dzieci ze świetlicy „Tęcza” uczestniczyły w tej akcji. Zaopatrzeni w worki i rękawiczki ruszyliśmy porządkować teren boiska przy świetlicy „Tęcza” oraz aleję kasztanową. Zebraliśmy trzy worki szklanych słoików, butelek oraz plastikowych opakowań po napojach. Naszym „łupem” padł nawet stary fotel. Wszystkie znaleziska trafiły do pojemników na sortowane odpady. Dzięki uczestnictwu w tej akcji, mogliśmy się przyczynić do poprawy jakości wizerunku naszej okolicy, a przy tym świetnie się bawiliśmy.

Sprzątanie świata jest to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śnieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Akcja ta wywodzi się z Australii, odbyła się tam po raz pierwszy w 1989 roku, kiedy to 40 tyś. mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. W Polsce akcja ta została zainicjowana przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz w 1994 roku i odbywa się ona do dzisiaj.

GALERIA

Współpraca domów kultury

21.09.2015

W poniedziałek, 14 września na zaproszenie Barbary Andrzejczyk – dyrektora Centrum Kultury w Chojnie, odbyło się robocze spotkanie integracyjne przedstawicieli domów kultury i stowarzyszeń z południa Powiatu Gryfińskiego. Poruszono wiele ważnych spraw dotyczących funkcjonowania placówek, rozwoju kultury w naszym regionie oraz możliwości nawiązania ściślejszej współpracy.

Współpraca domów kultury

Aby nie zdarzały się przypadki nakładania się na siebie terminów ważniejszych imprez w sąsiednich gminach takich jak np. dni miast, wstępnie ustalono terminarz wydarzeń na rok 2016 r. O ich ostatecznym kształcie zdecydują władze samorządowe ale wypracowana platforma współpracy, może pomóc w koordynacji ważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych. 

Podczas spotkania w pracowni chojeńskiej biblioteki, zaproponowano również współpracę w zakresie wymiany młodzieży i wspólnych podróży historycznych w ramach edukacji regionalnej. Ważnym elementem życia kulturalnego, obok działalności instytucji kultury, jest zaangażowanie społeczników skupionych w stowarzyszeniach. Podczas spotkania dyskutowano o zakresie współpracy z obecnymi na spotkaniu przedstawicielami Stowarzyszenia Terra Incognita i Klubu Krótkofalowców. Wymiernym efektem jest powołanie platformy wymiany informacji o wydarzeniach kulturalnych w naszym regionie do której przystąpili wszyscy uczestnicy.

W spotkaniu udział wzięli:
-Marta Cacek- dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu,
-Barbara Nowicka- dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach,
-Barbara Andrzejczyk- dyrektor Centrum Kultury w Chojnie
-Teresa Błońska- kierownik Biblioteki Miejskiej w Chojnie
-Paweł Pawłowski- dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu,
-Radosław Skrycki- wiceprezes Stowarzyszenia Historyczno - Kulturalnego "Terra Incognita",
-Paweł Szczygieł i Marek Blachnierek- przedstawiciele Klubu Krótkofalowców PZK SP1KZE w Chojnie
-Krystyna Leddin- Biblioteka Miejska w Chojnie
-Piotr Bogusław- koordynator działalności świetlic wiejskich i środowiskowych przy Centrum Kultury w Chojnie.

Bezpłatny dyżur prawnika i psychologa

18.09.2015

Wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej pragniemy poinformować o bezpłatnym  dyżurze prawnika i psychologa

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie realizuje projekt wspólnie ze Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny w Szczecinie, polegający na wsparciu osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz świadków w postępowaniu karnym, finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Wsparcie obejmuje poradnictwo prawne i psychologiczne na terenie Powiatu Gryfińskiego.

                                                                    

Dyżury specjalistów (prawnika i psychologa)  odbędą się  w Świetlicy Tęcza (przy biurze Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Plac Wolności 4, 74-520 Cedynia), dnia 30 września 2015 r. w godzinach od 13.30 – 16.30.